هنر سبزها | نمایشگاه و آرشیو آنلاین

انتخابات سال ۱۳۸۸ و شکل‌گیری اعتراضات مردمی بعد از آن، یکی از مهمترین دوره‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران را رقم زدند. یکی از خروجی‌های مهم این دوره تعداد بیشماری آثار هنری بودند که توسط همراهان و مخالفان جنبش سبز تولید و در محیط اینترنت منتشر شدند. این آثار که از نظر...