انتخابات سال ۱۳۸۸ و شکل‌گیری اعتراضات مردمی بعد از آن، یکی از مهمترین دوره‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران را رقم زدند. یکی از خروجی‌های مهم این دوره تعداد بیشماری آثار هنری بودند که توسط همراهان و مخالفان جنبش سبز تولید و در محیط اینترنت منتشر شدند. این آثار که از نظر هنری می‌توانند از آماتور تا حرفه‌ای طبقه‌بندی شوند، از نظر تاریخی، سیاسی و اجتماعی بسیار ارزشمندند. چیزی که من را بر آن داشت که آغازبه جمع‌آوری و آرشیوکردن این آثار دیجیتالی یا دیجیتالی‌شده کنم، ترس از دست رفتنشان بود. از این رو، از سال ۱۳۸۹ به مرور شروع به جمع‌آوری آنها کردم. این پروژه بعدها به موضوع پژوهش دوره‌ی دکترای من در دانشگاه فلیندرزِ استرالیا تبدیل شد. در قالب همین پژوهش و به کمک یک برنامه‌نویس سرانجام در سال ۱۳۹۲ موفق به رونمایی از نمایشگاه و آرشیو آنلاین مجموعه‌ای شامل بیش از ۳۰۰۰ اثر هنری مربوط به جنبش سبز شدم. این آثار در ۲۴ گونه‌ی هنری مختلف طبقه‌بندی شده‌اند. آثار هنری تولیدشده توسط مخالفان جنبش سبز نیز در این مجموعه پوشش داده شده اند. با این حساب می‌توان گفت که این پایگاه اطلاعاتی دوزبانه جامع‌ترین آرشیو از آثار هنری مربوط به اتفاقات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به حساب می‌آید.

Greens' Art