چرا ادبیات؟ | معرفی کتاب

این‌طور شروع کنم بهتر است: یکی از طرفداران کلاسیک ادبیات ماریو بارگاس یوسا هستم. از بین رمان‌هایی که تا به حال از او خوانده‌ام «سال‌های سگی» و «سور بز» را بسیار دوست داشتم و از خواندن باقی کارهایش هم لذت فراوانی برده‌ام. «جنگ آخرالزمانش» رسیده به دستم و نقشه دارم که...