داستان صوتی والس با آب‌های تاریک

دانلود کتاب صوتی والس با آبهای تاریک یک سال بعد از انتشار رمان والس با آبهای تاریک و به سفارش نشر نوگام این رمان را در رادیو شهرزاد به یک داستان صوتی تبدیل کردیم و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دادیم. در این اثر به همراه همسرم «مهنوش راد» به جای شخصیت های این...

روشنی‌ بخشیدن به آب‌های تاریک

.این مقاله که پیشتر در «رادیو زمانه» منتشر شده، ترجمه‌ی مقاله «روشنی بخشیدن به آب‌های تاریک» است که جایزه‌ی گوین مونی سال ۲۰۱۵ را به دست آورد.   امین انصاری، در این مقاله که اخیرا در یک رقابت بین المللیِ مقاله نویسی که با هدف بزرگداشت گوین مونی با حمایت دانشگاه...

رادیو نشاط – مصاحبه در مورد والس با آب های تاریک

  این مصاحبه در مورد رمان «والس با آبهای تاریک» در وبسایت «رادیو نشاط» منتشر شده است. نسخه‌ی صوتی رمان «والس با آب‌های تاریک» نیز توسط رادیو شهرزاد منتشر شده است.   والس با آبهای تاریک را دانلود...

مصاحبه‌ای از رادیو جیبی – والس با آبهای تاریک، روایتی از مهاجرت

این مصاحبه در مورد رمان «والس با آبهای تاریک» توسط مرتضی اسماعیل‌پور صورت گرفته و در «رادیو جیبی» منتشر شده است. مرتضی اسماعیل پور رمان «والس با آبهای تاریک»، در سال ۱۳۹۲ توسط نشر نوگام منتشر شد. این کتاب خیلی زود در زمره ی پرمخاطب ترین آثار این انتشارات جای گرفت. به...

مهاجرت اجباریِ اختیاری – یادداشتی درباره‌ی والس با آبهای تاریک

این یادداشت با موضوع رمان «والس با آبهای تاریک» و ادبیات مهاجرت در وبسایت «راه دیگر» منتشر شده است. مرضیه آرمین دیر زمانی نیست که ایرانی، کشورش را حبس می‌کند در قلبش و کوله‌بارش را بر دوشش می‌گذارد و روانه‌ی دیارهایی می‌شود که نامشان را می‌گذاردغربت. داستان...