هنر سبزها | نمایشگاه و آرشیو آنلاین

انتخابات سال ۱۳۸۸ و شکل‌گیری اعتراضات مردمی بعد از آن، یکی از مهمترین دوره‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران را رقم زدند. یکی از خروجی‌های مهم این دوره تعداد بیشماری آثار هنری بودند که توسط همراهان و مخالفان جنبش سبز تولید و در محیط اینترنت منتشر شدند. این آثار که از نظر...

هنر سبزها |‌ مصاحبه

این مصاحبه در «روزآنلاین» منتشر شده است. بهاره خسروی وبسایت “هنر سبزها”، نمایشگاهی مجازی از آثار هنری خلق شده پیش و پس از انتخابات ۱۳۸۸ است؛ پروژه ای علمی پژوهشی با هدف حفظ میراث هنری خلق شده در جنبش سبز. در بخش توضیح این وبسایت، جنبش سبز ” مجموعه ی...