امین انصاری در مصاحبه با رادیو بین المللی فرانسه – من مریض داستان گفتن

این مصاحبه در «رادیو بین المللی فرانسه» منتشر شده است. نیلوفر دهنی   امین انصاری در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه می‌گوید: “قبلا جایی نوشته‌ام که “من مریض داستان گفتنم”؛ می شود گفت که ماجراجویی‌ام با کلمات از همین جمله شروع می‌شود...