پناهندگی در جزیره سرگردانی | مقاله‌ای درباره‌ی پناهجویان استرالیا

این مقاله توسط نعیمه دوستدار در مورد پناهجویان استرالیا نوشته شده و در «رادیو زمانه» منتشر شده است. نعیمه دوستدار والس با آب‌های تاریک [ داستانی درباره‌ی پناهجویان استرالیا ] روایت ایرانیانی که روی آب‌های بیکران اقیانوس خطر می‌کنند، تنها در اخبار تلخ مرگ و بازگشت...