داستان صوتی والس با آب‌های تاریک

دانلود کتاب صوتی والس با آبهای تاریک یک سال بعد از انتشار رمان والس با آبهای تاریک و به سفارش نشر نوگام این رمان را در رادیو شهرزاد به یک داستان صوتی تبدیل کردیم و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دادیم. در این اثر به همراه همسرم «مهنوش راد» به جای شخصیت های این...