یادداشتی بر «شکار» نوشته‌ی امین انصاری

این یادداشت در وبسایت «ادبیات ما» منتشر شده است. “هم مرگ بر جهان ِ شما نیز…” مرتضی بیگی “شکار”، داستانی‌ست نوشته‌ی امین انصاری، که تماماً در یک آپارتمان می‌گذرد (لوکیشنی تماماً داخلی)، در میان تعدادی خانواده که هر کدام با مختصاتی مشخص به...