مصاحبه با سارا دهقان از صدای آمریکا در رابطه با رمان والس با آبهای تاریک

این مصاحبه در برنامه‌ی آلبوم از «صدای آمریکا» انجام شده است. سارا دهقان، مجری این برنامه، سوالات متنوعی را در رابطه با رمان والس با آبهای تاریک و موضوع مهاجرت غیرقانونی به استرالیا مطرح می‌کند. قسمتی از این رمان را نیز در انتهای برنامه خوانده‌ام. والس با آبهای تاریک...