روزآنلاین – داستانی در آن سوی خطوط قرمز

این مصاحبه در«روزآنلاین» منتشر شده است. مصطفی رضیئی تبدیل به خبر عادی رسانه‌ها شده بود: یک کشتی دیگرِ حامل پناهجویان در مسیر رسیدن به استرالیا غرق شد. مسافران اغلب ایرانی و افغان، برای دریافت پناهندگی کشور استرالیا، خود را به کشوری مثل اندونزی یا مالزی می‌رساندند و از...

هنر سبزها |‌ مصاحبه

این مصاحبه در «روزآنلاین» منتشر شده است. بهاره خسروی وبسایت “هنر سبزها”، نمایشگاهی مجازی از آثار هنری خلق شده پیش و پس از انتخابات ۱۳۸۸ است؛ پروژه ای علمی پژوهشی با هدف حفظ میراث هنری خلق شده در جنبش سبز. در بخش توضیح این وبسایت، جنبش سبز ” مجموعه ی...

شکار | یادداشت

این یادداشت در «روزآنلاین» منتشر شده است. شکار داستانی که در زیر می خوانید بخش کوتاهی از رمان شکار، نوشته امین انصاری است. این رمان که برای گرفتن مجوز نشر به ارشاد نرفت و توسط انتشارات گردون در آلمان منتشر شد، راوی داستانی استعاری از وضعیت جاری کشور در روزگار پس از...