رادیو نشاط – مصاحبه در مورد والس با آب های تاریک

  این مصاحبه در مورد رمان «والس با آبهای تاریک» در وبسایت «رادیو نشاط» منتشر شده است. نسخه‌ی صوتی رمان «والس با آب‌های تاریک» نیز توسط رادیو شهرزاد منتشر شده است.   والس با آبهای تاریک را دانلود...