مصاحبه‌ای از رادیو جیبی – والس با آبهای تاریک، روایتی از مهاجرت

این مصاحبه در مورد رمان «والس با آبهای تاریک» توسط مرتضی اسماعیل‌پور صورت گرفته و در «رادیو جیبی» منتشر شده است. مرتضی اسماعیل پور رمان «والس با آبهای تاریک»، در سال ۱۳۹۲ توسط نشر نوگام منتشر شد. این کتاب خیلی زود در زمره ی پرمخاطب ترین آثار این انتشارات جای گرفت. به...