هنر سبزها |‌ مصاحبه

این مصاحبه در «روزآنلاین» منتشر شده است. بهاره خسروی وبسایت “هنر سبزها”، نمایشگاهی مجازی از آثار هنری خلق شده پیش و پس از انتخابات ۱۳۸۸ است؛ پروژه ای علمی پژوهشی با هدف حفظ میراث هنری خلق شده در جنبش سبز. در بخش توضیح این وبسایت، جنبش سبز ” مجموعه ی...