سواد دیجیتال برای نویسندگان – ثبت نام آنلاین

ابزارهای دیجیتال برای مولفین؛ ضروت یا انتخاب در عصر دیجیتال برای به شمارآمدن در زمره‌ی باسوادها باید از قالب‌های سنتی ارتباط و تولید محتوا دل کند و آشنایی با ابزارهایی را که نفس‌کشیدن در فضای رسانه‌های نوین را دلپذیرتر می‌کنند آغاز کرد. نویسندگان پیش‌قراولان فرهنگ هر...

شکار | رمان

«شکار» را در ایران نوشتم و بعد در استرالیا بازنویسی‌اش کردم. این کتاب از دو جهت برای من اهمیت دارد: اول، از این جهت که در آن تمام تلاشم را کرده‌ام که به موقعیت اجتماعی و سیاسی دوران پس از انتخابات ۸۸ متعهد باشم. دوم اینکه، به من کمک کرد برای اولین بار برای رهایی از...

آنها هیچ از بهشت نمی‌دانند

این کتاب اولین داستانی از من است که به صورت رسمی توسط نشر ثالث منتشر شد. عاشقانه است در واقع؛ مثل کتاب اول خیلی نویسنده ها. زبانش هنوز مال من نبود. بهتر بگویم، تقلیدی بود از زبان های شاعرانه ای که دوست داشتم. اما به هر حال مخاطب خودش را پیدا کرد و در همان سال انتشار...