گاوباز، رمان جدید امین انصاری است که در فروردین ماه سال آینده توسط نشر نوگام منتشر خواهد شد. این چهارمین رمان امین انصاری است که توسط این ناشر منتشر خواهد شد. همانند رمان‌های قبلی نویسنده گاوباز هم داستانی اجتماعی-سیاسی را در جغرافیای ایران و استرالیا تصویر می‌کند. اطلاعات بیشتر در مورد این رمان به زودی منتشر خواهد شد.

رمان گاوباز - امین انصاری - نشر نوگام