در همه‌ی این سال‌ها دروغ گفته‌اند؛ همه‌ی آنهایی که «غم» را به جای «خشم» به من و شما فروختند. همه‌ی آنها که در بازی کلام «سرکوب»، «کشتار» و «شکنجه» را در مبتذل‌ترینِ اَشکال به «ضرورتِ اعتقاد به یک معجزه‌ی سیاسی» و «دست روی دست گذاشتن» گره زدند؛ همین‌ چهره‌هایی که عکس‌العمل امروزشان در برابر این همه پلشتی چیزی بیشتر از یک «آخ» نیست. 

در ستایش خشم باید بیشتر نوشت؛ در ستایش خشمی که «انفعالِ مغموم» را به «حرکت» تبدیل کند؛ در ستایش خشمی که مغزِ آلوده به «سرکوب» را به فکر وادار کند؛ در ستایش خشمی که از مشاهده‌ی ظلم به دیگری شعله می‌کشد بیشتر باید نوشت. 
——
خبر این است: سه جوان رعنای دیگر را کشتند. 

اعتراضات سراسری - خوزستان - معترضان کشته شده - دادخواهی
منبع

#قاسم_خضیراوی#مصطفی_نعیماوی#علی_مزرعه

#اهواز#سوسنگرد#سوسنگرد_الخفاجیه#خوزستان#خوزستان_آب_ندارد#جنبش_تشنگان#نه_به_جمهوری_اسلامی#اعتراضات_سراسری#اعتصابات_سراسری