نشر نوگام به تازگی از امین انصاری رمانی منتشر کرده است: «به شهادت یک هرزه». تم اصلی کتاب درباره حافظه تاریخی و فجایع ریز و درشت در سال‌های اخیر در ایران در مناسبات عاطفی نسل جوان است. انصاری درباره این رمان می‌گوید:

معرفی رمان به شهادت یک هرزه - امین انصاری - نشر نوگام - بانگ

« “به شهادت یک هرزه” حاصل یک خلوت چهار ساله با تکان‌دهنده‌ترین خاطرات جمعی ماست؛ حاصل تسلیم تلخی کابوس‌ها نشدن و تلاش برای روشن کردن شمعی در دل تاریکی‌ها.»

او در رشته مهندسی نرم‌افزار، ادبیات دراماتیک، رسانه و هنرهای دیجیتال تحصیل کرده است. پیش از این از او رمان‌های «ناپیدایی» و «والس با آب‌های تاریک» (هر دو نوگام)، «شکار» (انتشارات گردون) و داستان‌های بلند «من در فراقش غمگین شدم» (نشر افراز) و «آن‌ها هیچ از بهشت نمی‌دانند» (نشر ثالث) منتشر شده است.