مدتیه که صفحه‌ی جدیدی رو در اینستاگرام راه انداختم و فعالیت‌های فرهنگی‌ام رو به صورت جدی‌تر پیگیری می‌کنم. این هم از آدرس این صفحه‌ی جدید:

https://www.instagram.com/aminansari.page/

صفحه‌ی جدید من در اینستاگرام

آنها هیچ از بهشت نمی‌دانند

در اولین ویدیویی که در این صفحه منتشر کردم قسمتی از اولین کتاب منتشرشده از من «آنها هیچ از بهشت نمی‌دانند» رو خوندم.