نقل قول‌ ‌هایی در مورد فاشیسم

فاشیسم دشمنی استراتژیک است. فاشیسم در همه‌ی ما حضور دارد. در ذهن و رفتار روزمره‌ی ما حضور دارد. فاشیسم است که باعث می‌شود قدرت را دوست بداریم و آرزو کنیم؛ چیزی که تسخیرمان خواهد کرد و به بردگی‌مان خواهد کشید.

میشل فوکو

نقل قول درباره فاشیسم


دموکراسی‌ای که توسط «ظالم» اعمال شود، همان فاشیسم است. در چنین سیستمی «مهندسی اجتماعی» نقش افیون را برای «روشنفکران احساساتی» بازی می‌کند.

مایکل او برایان

Image result for Michael D. O'Brien


ذات فاشیسم در این خلاصه می‌شود که ممنوعیاتی را تعریف کنید و بعد به صورت دل‌بخواهی بعضی‌شان را علیه دشمنانتان استفاده کنید.

جان لسکرورت

Image result for john lescroart


در یک کشور فاشیست غروبی در کار نیست؛ چرا که خورشیدی در آن طلوع نمی‌کند.

مهمت مورات ایلدان

Picture1


«وحدت» در مذهب به حکومت روحانیون می‌انجامد و در سیاست به فاشیسم.

مجید نواز

Picture1


هر جامعه‌ای که در آن متفاوت بودن عذاب یا جرم باشد در بعد روانی‌اش دچار فاشیسم است.

دیوید ایکه

Picture1


یک نظام فاشیست شرایط را پیچیده و مه‌آلود می‌کند؛ وقتی حقیقت از دروغ مشخص نباشد مردم ذره ذره خواسته‌هایشان را فراموش می‌کنند.

نوآمی ولف

Picture1


فاشیسم با مطالعه و نژادپرستی با مسافرت درمان خواهند شد.

میگوئل اونامونو

Picture1


حقیقت تلخ این است که که خیلی‌ها فاشیسم را آنقدرها هم چیز بدی نمی‌دانند.

پایکل پرنتی

Picture1


فاشیسم مذهبی‌ست با نام «حکومت». مذهبی که در آن هر معترضی بخشی از «مشکل» تعریف می‌شود؛ بخشی از «دشمن».

جونا گلدبرگ

Picture1


بیشتر بخوانید:

معنی فاشیست چیست؟

فاشیسم چگونه عمل می کند؟ – قسمت اول

یک جامعه‌ی فاشیست | فاشیسم چگونه عمل می‌کند؟ – قسمت دوم

فاشیسم چگونه عمل می کند؟ – قسمت سوم

چهارده ویژگی نظام‌های فاشیستی