گزارش بی بی سی درباره رمان ناپیدایی

همایون خیری، خبرنگار بی‌بی‌سی در استرالیا ماه گذشته به ادلید سفری داشت و این فرصتی شد تا گفتگویی داشته باشیم در مورد ناپیدایی. در این گفتگو در مورد انگیزه‌ها و ایده‌های پشت این داستان صحبت کردیم. حاصل آن گفتگوی ۲۰ دقیقه‌ای این گزارش ۳ دقیقه‌ای است با تمرکز بر ماجرای گروگانگیری سیدنی که نقش عمده‌ای در داستان من بازی کرده.

گزارش بی بی سی درباره رمان ناپیدایی - امین انصاری

گروگانگیری سیدنی که توسط یک ایرانی‌تبار صورت گرفته بود، یکی از دراماتیک‌ترین تجربه‌های من به عنوان یک مهاجر به حساب می‌آید. جدای از بعد عاطفی و زندگی شخصی بابک که سطح دیگری از مهاجرت را مورد کنکاش قرار می‌دهد، سعی‌ام بر این بود تا گذری داشته باشم بر آنچه بر اقلیت‌های مهاجر یک جامعه در چنین بزنگاه‌های خونباری می‌گذرد. امیدوارم موفق بوده باشم.
منبع 

دانلود رمان ناپیدایی

دانلود کتاب ممنوعه - دانلود رمان بدون سانسور