امین انصاری، در این مقاله که اخیرا در یک رقابت بین المللیِ مقاله نویسی که با هدف بزرگداشت گوین مونی با حمایت دانشگاه سیدنی برگزار می شود، مقام اول را کسب کرده، نشان می دهد که شبکه های اجتماعی چطور درک عمومی را نسبت به پناهجویانی که به قصد یافتن جایی امن، از طریق دریا راهی استرالیا می شوند، تغییر داده است. سوالی که شرکت کنندگان باید در قالب مقاله ای مناسب برای مخاطب عام به آن پاسخ می دادند، این بود که «در عصر دیجیتال، صدای چه کسانی شنیده می شود؟» هر چند این رقابت به منظور گسترش بحث پیرامون وضعیت عدالت اجتماعی در کشور استرالیا برگزار می شود، اما محتوای آثار ارائه شده، به کار هر مخاطبی که علاقه ای به بحث عدالت اجتماعی و در این مورد به خصوص پناهجویان دارد، می آید. لازم به ذکر است که اصطلاح «قایقی» و «غیرقانونی» که در این متن استفاده شده، تنها نقل قول است و نویسنده از این طریق خواسته ادبیات محافظه کارانه موجود را در مواجهه با این گونه پناهجویان انعکاس دهد.