این مقاله توسط نعیمه دوستدار در مورد پناهجویان استرالیا نوشته شده و در «رادیو زمانه» منتشر شده است.

نعیمه دوستدار

والس با آب‌های تاریک [ داستانی درباره‌ی پناهجویان استرالیا ]

روایت ایرانیانی که روی آب‌های بیکران اقیانوس خطر می‌کنند، تنها در اخبار تلخ مرگ و بازگشت اجباری رسانه‌ها نیامده. امین انصاری، نویسنده‌ مقیم استرالیا، رمان «والس با آب‌های تاریک» را بر اساس این تجربه‌ها نوشته است: «بحث پناهجوهایی که با قایق می‌‌آیند (فارغ از ایرانی بودنشان) از اولین چیزهایی بود که با ورودم به استرالیا با آن رو به رو شدم. استرالیا یک کشور به شدت مهاجرپذیر است و تلاش دارد جوی بینافرهنگی داشته باشد. در آن زمان تا جایی که من یادم هست استرالیایی‌ها در حال یکجور مبارزه با نژادپرستی بودند (هنوز هم هستند) و خیلی‌هاشان، مخصوصاً آنها که طرفدار حزب کارگر بودند، سعی داشتند از سیاست‌های حمایتی دولت جولیا گیلارد در قبال مهاجران غیرقانونی دفاع کنند. به هر حال حزب لیبرال قطعاً سخت‌گیرانه‌تر با اینجور مهاجران برخورد می‌کرد. به مرور فهمیدم قسمت عمده‌ای از اینها ایرانی هستند و نظرم جلب شد. تازه رمان قبلی‌ام را تمام کرده بودم و توی ذهنم دنبال پروژه جدید می‌گشتم. گفتم شروع کنم به تحقیق که اگر شد داستانی بر اساس زندگی و ماجراجویی اینها بنویسم، شاید کمکی هم باشد به ایجاد شناخت بیشتر از موقعیت‌های وحشتناک انسانی و سیاسی که این دسته از مهاجران تحمل می‌کنند و از آن می‌گذرند.»

رادیو زمانه-امین انصاری