جوایز و دستاوردها

هر چند جوایز به تنهایی معیار صحت و اصالت فعالیت‌های آدمی نمی‌توانند باشند، اما ذکرشان هم خالی از لطف نیست. در سال‌های گذشته اتفاق افتاده که به خاطر دستاوردها و پروژه‌های  فرهنگی، تحصیلی و هنری‌ام مورد لطف سازمان‌ها و نهادهای مختلف قرار گرفته‌ام؛ گاهی به خاطر یک مقاله و گاهی به خاطر فعالیت‌های تحصیلی.

فهرست جوائز و دستاوردها

 • کمک‌هزینه‌ی برای ترجمه‌ی رمان والس با آبهای تاریک | اداره‌ی هنر دولت استرالیا | کنبرا – استرالیا | ۱۳۹۲
 • پرمخاطب‌ترین کتاب سال برای رمان ناپیدایی | نشر نوگام | لندن – انگلستان | ۱۳۹۶
 • جایزه‌ی اول رقابت جهانی مقاله‌نویسی گوین مونی | دانشگاه سیدنی | سیدنی – استرالیا | ۱۳۹۴
 • کمک‌هزینه‌ی شرکت در کنفرانس | دانشگاه فلیندرز | ادلید – استرالیا | ۱۳۹۲
 • کمک‌هزینه‌ی انجام پروژه‌ی پژوهشی | دانشگاه فلیندرز | ادلید – استرالیا | ۱۳۹۰
 • بورس کامل تحصیلی برای انجام دوره‌ی دکترا | دانشگاه فلیندرز | ادلید – استرالیا | ۱۳۹۰
 • کمک‌هزینه‌ی زندگی برای انجام دوره ی دکترا | دانشگاه فلیندرز | ادلید – استرالیا | ۱۳۹۰
 • داستان‌نویس تقدیرشده برای داستان کوتاه برای الیزه | جایزه‌ی ادبی ایران | مشهد – ایران | ۱۳۹۰
 • جایزه‌ی اول محقق نمونه | دانشگاه سوره | تهران – ایران | ۱۳۸۹
 • نامزد دریافت جایزه‌ی داستان‌های متفاوت برای داستان آنها هیچ از بهشت نمی‌دانند | جشنواره ی ادبی واو | اهواز – ایران | ۱۳۸۸
 • نامزد دریافت جایزه‌ی ادبی ایران برای داستان کوتاه دکمه | جایزه ادبی ایران | مشهد – ایران | ۲۰۰۸