از زمان شروع فعالیت‌های ادبی و هنری رسانه‌های جمعی در قالب خبر و مصاحبه به معرفی و بررسی آثارم پرداخته‌اند. بهانه‌ی پوشش خبری رسانه‌ها انتشار رمان یا راه‌اندازی پروژه‌های هنری‌ای بوده که در چند سال گذشته درگیر اجرایشان بوده‌ام. با خروج از ایران ارتباطم با رسانه‌های داخلی به حداقل رسید. با این حال، وجود رسانه‌های دیجیتال و کانال‌های ماهواره‌ای باعث شد ارتباطم با مخاطبین داخلی نه تنها حفظ شود، بلکه به صورت فزاینده‌ای افزایش پیدا کن. فهرست زیر اکثر گفتگوها و اخبار منتشرشده در رابطه با پروژه‌هایم را در اختیار شما قرار می‌دهد.

مصاحبه


  خبر و یادداشت