امین انصاری داستان نویس رمان نویس محقق ایرانی

امین انصاری - نویسنده - داستان نویس - محقق

می‌نویسم، می‌خوانم، می‌سازم… فعلا هستم.

آخرین نوشته

معرفی کتاب کار روشنفکری

«کار روشنفکری» کتابی است به قلم بابک احمدی که در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار توسط نشر مرکز منتشر شد و تا سال ۱۳۹۳ به چاپ ششم رسید. احمدی مولف، مترجم و پژوهشگری برجسته است که آثارش در زمینه‌ی فلسفه با استقبال خوبی مواجه شده‌اند. از میان بیش از بیست جلد کتابی که به قلم او منتشر شده می‌توانم به «حقیقت و زیبایی» و ساختار و تاویل متن، آفرینش و آزادی و کتاب تردید اشاره کنم. در میان کتاب‌های مربوط نظریات فلسفی، زبان کتاب‌های او از جمله‌ی گویا‌ترین و شسته‌رفته‌ترین‌هاست.

ادامه‌ی مطلب